Välkommen till sjön Ören

 

Ca 8 km öster om Gränna ligger sjön Ören.

Ören ligger i en gravsänka och har en areal på cirka 920 hektar och har ett största djup på 36,8 meter. MrGreen Siktdjupet i sjön är stor och ligger på 5,1 meter. Sjön är klassad som en närinsfattig - måttligt näringsrik sjö.


Ören är sammanbunden med Bunnsjöarna (Södra, Mellan och Norra Bunnsjön) samt Nedre och Övre Kvarnsjön med ett kanalsystem vilket gör hela området mycket intressant för sportfiskare, kanotiser samt båtåkare.

 

 


Stränderna i Ören är oftast bergiga och steniga men i norra delen av sjön finns det sand- och lerstränder.

Växt- fisk och djurlivet är mycket artrik. Det finns till exempel 16 olika fiskesorter i sjön samt om man har tur så kan man få se Utter och Vildsvin.

Det finns även häckande storlommar runt sjön.

Bland växter som finns i och runt sjön kan man Karamba nämna trådnate, blåsäv, brunstarr, grovnate och slokstarr.

Kräftfiskepremiär är den 7 aug 2013!